Reklamácia a vrátenie tovaru


V prípade, že nie ste spokojní s objednaným tovarom, tovar vám príde poškodené alebo chcete odstúpiť od zmluvy, postupujte nasledovne:


1. Vytlačte si a vyplňte reklamačný formulár:

  Reklamačný formulár


2. Vyplnený reklamačný formulár zašlite na email reklamace@bhome.cz (stačí zaslať napríklad fotku, scan atp.)


Akonáhle reklamáciu obdržíme, bude vás ohľadom jej vybavenia náš zamestnanec okamžite kontaktovať prostredníctvom telefónu alebo emailom. Reklamáciu nie je možné uplatniť, ak k poškodeniu výrobku došlo viditeľne zo strany zákazníka. 


Pri reklamačnom postupe sa riadime platnými zákonmi ČR.Zákazník má právo na odstúpenie od zmluvy v lehote 14 dní od uzavretia obchodného kontraktu (podanie objednávky).